ENGLISH NURSERY RHYMES

Originální rýmy od Mother Goose.

 

Billy boy blue,

Come blow your horn,

The sheep's in the meadow,

The cow's in the corn.

Is that the way

You mind your sheep?

Under the haycock,

Fast asleep?

 

 

Tato práce byla vyvinuta pro typografickou konferenci v Praze. Tématem této konference byla diakritika evropských jazyků.  

 

 

Tato kniha je kreativním vyjádřením anglického jazyka, který jako jediný z evropských jazyků postrádá diakritická znaménka, pokud by se vyvinul více v souladu ostatních evropských jazyků. 

 

Obsahuje systém diakritických znamének a znaků, které jsem aplikovala na známé anglické rýmovačky pro děti. 

 

Systém diakritic, ilustrace, design, tisk, vazba.